Práce DTP studia

Naši grafici a operátoři pracují na platformě PC, pracovními programy jsou Corel Draw (verze 11, 13, 14), Adobe Creative suite CS (Ilustrator, Indesign, Adobe reader Profesional). Zpracováváme také podklady zpracované ve Microsoft Office a Exel. Fonty pužíváme od společností Linotype, Střešovická Písmolijna, Corel, fonty také nakupujeme v zahraničí.

- veškeré počítačové přípravy včetně digitalizace obrazových předloh jsou
zpracovány naším týmem až do finální fáze (digitální nosič, litografie, atd…)

- data předáváme v elektronické podobě na dostupných standardních nosičích pro platformu PC i MAC

- přípravy koordinujeme s ohledem na finální realizaci v rámci produkčních aktivit a požadavků zákazníků

Data jsou po dohodě s klientem ukládána na náš FTP server s možností vzdáleného přístupu.