ZPRACOVÁVÁME GRAFICKÉ NÁVRHY:

- etiket
- produktů a výrobků
- obalů a balení
- vizuální komunikace firmy
- tiskovin
- inzerci
- firemních materiálů
- reklamního zboží
- podpor prodeje
- a další …

 

TISKOVINY A ETIKETY

Výroba tiskovin: 

   - reklamních letáků, dopisních papírů vizitek, obálek
   - katalogů, periodických časopisů, prospektů,
   - firemních materiálů (propisovacích faktur, předtištěných formulářů)
   - plakátů, posterů, visaček na produkty, přebaly produktů
   - podpor prodeje - stojánky, displaye, drobné reklamní předměty

- billboardů
   
Výroba etiket:  

a)  papírové etikety (tzv. mokré lepení) na standardní materiály
   - obdelníkové, tvarové, na speciální materiály,
   - tisk offset CMYK nebo přímé barvy, parciální lakování, ražba

b) samolepící etikety na standardní i speciální materiály 

    papírové, plastové, transparentní, přírodní speciální papíry
    tisk rotačním offsetem, flexotiskem, sítotiskem
    finalizace etiket laky, ražbou, speciálním tvarovým výsekem
    nebo slepotiskem a plastickou ražbou